Metoda

DFC JEST GLOBALNYM RUCHEM DZIECI CHCĄCYCH ZMIENIĆ ŚWIAT.
  • Dla kogo?
DESIGN for CHANGE to propozycja dla szkół, placówek pozaszkolnych (klubów, domów kultury oraz innych instytucji) i osób, które chcą aktywnie przyczyniać się do tego, by już dziś dzieci wykorzystywały swoje naturalne SUPERMOCE i zmieniały świat. Grupą docelową są dzieci i młodzież w wieku 3 - 18 lat.
  • Jak?
Design for Change, wykorzystując metodologię Design Thinking, oferuje prostą formułę 4 kroków (Poczuj, Kreuj, Działaj, Inspiruj - PKID) zmieniającą podejście z pełnej wątpliwości postawy CZY MOGĘ? na proaktywne, świadome i odpowiedzialne TAK, MOGĘ! ...to zmienić! 
  • Poczuj

  • Kreuj

  • Działaj

  • Inspiruj

 
 
 
 

   

W DFC to dzieci wybierają problem, którym chcą się zająć, badają go, wymyślają rozwiązania i wdrażają je. Wsparciem dla nich są przeszkoleni w metodyce DFC dorośli – nauczyciele, wolontariusze, edukatorzy, którzy stają się przewodnikami po procesie i wspierają młodych w skutecznym wprowadzaniu mikro-zmian społecznych. Program DFC realizować można podczas lekcji, w trakcie dni projektowych, zajęć popołudniowych czy w innej formule – tygodniowej, miesięcznej czy całorocznej. Design Thinking jest skutecznie funkcjonującą w biznesie i przestrzeni społecznej metodologią tworzenia innowacji w produktach, usługach i procesach, w oparciu o głębokie poznanie potrzeb użytkowników. To podejście coraz bardziej pożądane w obszarze kompetencji na rynku pracy, a dzięki DFC dzieci poznają je w praktyce już w czasie edukacji szkolnej.
  • Dlaczego?
W systemie edukacji dzieci wtłaczane są w sztywne ramy, testowane i przytłaczane ogromem wiedzy teoretycznej. Tymczasem program Design For Change proponuje ustrukturyzowany sposób rozwijania u dzieci kompetencji XXI wieku, takich jak: przywództwo, komunikacja, współpraca i myślenie kreatywne. Umiejętność pracy w grupie, identyfikacji problemów, postawa empatii i odpowiedzialności społecznej są w dzisiejszym świecie ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a budowane są właśnie podczas realizacji przez same dzieci mikro-projektów zmian. Dzięki temu zyskują one pewność siebie i wiarę we własny potencjał.  
 
Nie wiemy co przyniesie przyszłość i z czym przyjdzie się nam zmagać za 20 czy 30 lat. Jesteśmy przekonani jednak, że dzięki kompetencjom XXI w., które dzieci rozwijają podczas realizacji projektów DFC, z każdym wyzwaniem będą potrafiły skutecznie się zmierzyć.
  • Co mówią badania?
Podczas realizacji projektów DFC uczniowie i uczennice przestają pytać: CZY MOGĘ?... coś zrobić, a zaczynają myśleć: TAK, MOGĘ!... to zmienić. Badania dowodzą, że ta pewność siebie może poprawić wyniki w nauce aż o 28%. (Boyatzis, R).  
 
DFC podejmuje różnorodne działania, aby zweryfikować wpływ metodologii 4 kroków PKDI na holistyczny, wielowymiarowy rozwój dzieci. DFC razem z Good Project, inicjatywą badawczą w ramach Project Zero na Harvard Graduate School of Education, zrealizowało badanie sprawdzające efekty DFC w obszarze empatii i umiejętności rozwiązywania problemów. Wyniki badania potwierdziły pozytywny wpływ realizacji projektów w 4 krokach PKDI na rozwój u dzieci umiejętności współpracy, kreatywnego myślenia i empatii. LINK DO BADAŃ - tutaj.
 
Badania potwierdzają, że:
• Pewność siebie, która buduje się u dziecka podczas realizacji projektów DFC, ma pozytywny wpływ na wyniki w nauce
• Sposób realizacji projektów w ramach DFC daje praktyczną możliwość rozwijania u uczniów takich umiejętności jak empatyczne myślenie, wiara we własne siły, rozwiązywanie problemów
• Metodologia DFC jest uniwersalna i włączająca, można ją z powodzeniem realizować w różnych kontekstach i przestrzeniach, zwiększając świadomość i refleksyjność u dzieci.
 

Projekt realizowany przy wsparciu Ambasady USA w Polsce